Słychać opinie, że starzenie się wpływa negatywnie na zadowolenie kobiet z seksu. Badania opublikowane na łamach „The American Journal of Medicine” wykazały, że jest odwrotnie: z upływem lat ich satysfakcja seksualna może być jeszcze większa.

Specjaliści University of California, San Diego School of Medicine oraz Veterans Affairs San Diego Healthcare System (USA) przez 40 lat obserwowali 806 kobiet, które w chwili opracowywania raportu były średnio w wieku 67 lat. Aż 63 proc. z nich było już po menopauzie, ale nadal uprawiało seks.

Co druga kobieta, która miała partnera, utrzymywała kontakty seksualne w ostatnich 4 tygodniach. Z wiekiem są one na ogół rzadsze, ale aż 67 proc. aktywnych seksualnie kobiet twierdzi, że zawsze lub prawie zawsze osiąga orgazm.

Wiek nie wpływa też, a przynajmniej nie musi wpływać, na jakość przeżywania orgazmu. Z badań wynika, że zarówno najmłodsze, jak i najstarsze kobiety równie często są z niego zadowolone. Choć nie zawsze mają wysoki popęd seksualny.

Zaledwie jedna piąta aktywnych seksualnie kobiet przyznała, że odczuwa wysokie libido. U jednej trzeciej jest on niewielki, a 40 proc. badanych twierdziło, że nigdy lub prawie nigdy nie odczuwało jakiegokolwiek pożądania seksualnego.

Jedna z autorek badań dr Elizabeth Barrett-Connor z UCSD School of Medicine tłumaczy w komentarzu do badań, że kobiety uprawiają seks z różnych powodów, nie tylko wtedy, gdy mają takie pragnienie. Może być on wyrazem np. ich zadowolenia ze związku z partnerem.

„Kobiety nie podejmują kontaktów seksualnych tylko wtedy, gdy są zadowolone z seksu. Nawet jeśli nie dochodzi u nich do pełnego zbliżenia, to satysfakcję daje im intymność, czułość i opiekuńczość, szczególnie w długotrwałym związek z partnerem” – uważa główna autorka raportu, prof. Susan Trompeter z UCSD School of Medicine.

Dodaje, że emocjonalne i fizyczne zbliżenie może być dla kobiety nawet ważniejsze niż przeżywanie orgazmu. Jej zdaniem w ocenie życie seksualnego kobiet liczy się zatem nie tyle sama aktywność seksualna czy jej brak, lecz to, jaką czerpią satysfakcję w kontaktach z partnerem.

Z tego powodu nawet zaawansowany wiek nie pozbawia kobiet zadowolenia z życia intymnego. Z badań wynika, że prawie połowa pań powyżej 80. roku życia jest zawsze lub niemal zawsze usatysfakcjonowana seksualnie. A jeśli przeżywają orgazm, to mogą czerpać z niego satysfakcję podobną do tej, jaką mają młode kobiety.

CategoryCiekawostki

Telefon dyżurny        +48 500-846-999